Kruszywa drogowe, tłuczeń, piasek łamany - BrukWorld

Kruszywa drogowe

Piasek Łamany 0-2

Naturalny materiał drobnoziarnisty, który  jest luźną skałą osadową złożoną przede wszystkim z kwarcu. Jest kruszywem naturalnym drobnoziarnistym pochodzenia rzecznego o stabilnym składzie ziarnowym, a ze względu na wysoki współczynnik zagęszczenia znajduje ogromne zastosowanie w drogownictwie i budownictwie jako materiał do wykonywania nasypów, do wymiany podłoża, do produkcji betonów oraz innych prefabrykatów budowlanych ze względu na właściwości zagęszczające nadaje się do podbudowy pod kostkę betonową granitową oraz do remontów dróg gruntowych pełnych i leśnych. Kruszywo to spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

PN – EN 12620
PN – EN 13139
PN – EN 13242
PN – EN  13043

 

Mieszanka  0-4

Zwana inaczej pospółka lub wysiewka. Jest to kruszywo pochodzenia mineralnego mechanicznie rozdrabnianie, które idealne nadaje się do stosowania w budynkach przy drogach i innych obiektach budowlanych. Jest to kamień przystosowany idealnie do mieszanek budowlanych i powierzchniowych oraz do innych wykończeń stosowanych na drogach, lotniskach czy innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu drogowego. Kruszywo to spełnia wymagania polskich norm zharmonizowane z normami europejskimi.

PN-EN  12620
PN – EN  13043
PN -EN 13242

Mieszanka o-31,5

Jest to kruszywo łamane najczęściej wykorzystywane w drogownictwie i budownictwie. Wielofunkcyjny materiał naturalny będący mieszanką piasku i żwiru o naturalnej barwie jasnoszarej o uziarnieniu ciągłym od 0 do 31,5 mm. Posiada ziarna szorstkie o ostrych narożach nie stwierdzono w nich oznak z wietrzenia kruszywa. Kruszywo trwałe stosowane głównie do podbudowy dróg wewnętrznych leśnych i gruntowych. Mieszanka stabilizacyjna o wskazanym uziarnieniu, które spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi:

PN -EN  12620
PN – EN 13242
PN – EN 13043

Mieszanka O-63

Jest to kruszywo drogowe otrzymywane podczas procesu kruszenia przesiewania i mieszania o naturalnych właściwościach zagęszczających. Mieszanka stabilizacyjna stosowana do budowy dróg wewnętrznych leśnych gruntowych oraz do podbudowy dróg i utwardzania bardzo dużych powierzchni terenu między innymi parkingowych terenów czy innych miejsc pod ciężki sprzęt. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 0 do 63 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

PN -EN  12620
PN – EN 13242
PN – EN 13043

Kruszywo łamane Kliniec 4-31,5

Jest to kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 0,4 mm do 31,5 mm pochodzenia mineralnego mechanicznie rozdrobnione. Ma szerokie zastosowanie głównie w drogownictwie kolejnictwie i budownictwie  kubaturowym. Jest to materiał niezwykle trwały, a jego ciekawy kształt sprawia że świetnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Idealnie nadaje się do utwardzania placów remontowych, naprawy dróg, parkingów, podjazdów, wzmacniania korpusów, nasypów stabilizacji gruntów zwłaszcza podmokłych gliniastych oraz służy do różnego rodzaju prac melioracyjnych. Spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi:

PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN – EN 13242

Kruszywo Łamane Tłuczeń kolejowy 31,5-50

Jest to kruszywo zwykle o wielkości ziaren od 31,5 mm do 50 mm ma szerokie zastosowanie w budownictwie i kolejnictwie, a głównie stosowany jest jako podsypka kolejowa przeznaczona do stosowania w konstrukcji torów kolejowych. Spełnia wymagania polskich normy zsynchronizowanych z normami europejskimi:

PN – EN 13450

Kruszywo łamane Tłuczeń 31,5-63

Jest to kruszywo łamane zwykle o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm mające szerokie zastosowanie w budownictwie i kolejnictwie stosowane do podbudowy nawierzchni drogowych, formowania i budowy korpusów ciągów komunikacyjnych, stabilizacji gruntów, umocnienia rowów odwadniających, a także jako materiał odsączający przy niwelacji terenów nawodnionych i bardzo podmokłych oraz jako materiał do podbudowy filtrów i opasek drenarskich. Spełnia wymagania polskich norm zsynchronizowanych z normami europejskimi:

PN-EN 13242

Grysy Kruszywo Łamane 2-8 , 8-16 ,16-32

Grysy to kruszywo kamienne o ostrych krawędziach, które powstały w wyniku naturalnej erozji skał lub poprzez ich mechanicznie rozkruszenia. W przeciwieństwie do żwirów, które maja okrągłe krawędzie grysy bardzo łatwo się klinują oraz są stabilne w wykonanej z niego nawierzchni, dzięki czemu wykorzystywany jest również do podbudowy dróg dla warstwy ścieralnej wiążącej i wyrównawczej. Jego naturalny wygląd świetnie komponuje się z otoczeniem i często wykorzystywany jest również w architekturze krajobrazu. Stosowany w budownictwie wykorzystywany jest głównie do produkcji betonu i mieszanek mineralno asfaltowych, dzięki mnogości frakcji granulacji oraz barw znajdują szerokie zastosowanie w aranżacjach ogrodowych jako element dekoracyjny. Spełnia wymagania polskich norm zsynchronizowanych z normami europejskimi:

PN -EN 12620