Projektowanie nawierzchni i ogrodzeń, projekty ogrodów - BrukWorld

Oferta projektowa

Projektowanie nawierzchni i ogrodzenia

Projekt koncepcyjny nawierzchni wraz z wyliczeniem ilości materiału oraz wizualizacją- 700 zł netto

Projekt koncepcyjny nawierzchni, wyliczenie materiału, zaznaczenie punktów oświetleniowych oraz projekt koncepcyjny ogrodzenia z gotowych elementów betonowych wraz z wyliczeniem materiału, wizualizacja- 1000 zł netto

Projektowanie ogrodu

 1. Inwentaryzacja wraz z inwentaryzacją wysokościową terenu
 2. Przedstawienie inspiracji, konkretnych rozwiązań
 3. Przygotowanie koncepcji na podstawie określonych wcześniej wytycznych
 4. Po zatwierdzeniu koncepcji przygotowanie wizualizacji (wizualizacja w programie umożliwia “przejście się” wirtualnie po zaprojektowanym ogrodzie)
 5. Po omówieniu i zatwierdzeniu ostatecznych założeń przygotowanie projektów:
  • projekt nawierzchni (wraz z układem i wyliczeniem ilości kostki),
  • projekt rozmieszczenia punktów oświetlenia podzielonego na oświetlenie funkcjonalne i dekoracyjne (mające na celu uwydatnienie walorów estetycznych terenu),
  • schemat nawodnienia,
  • projekt rozmieszczenia elementów małej architektury oraz informacje odnośnie doboru materiałów,
  • projekt roślinności wraz z doborem gatunkowym uwzględniając warunki fitoscojologiczne, opis roślin wraz z informacją dotyczącą pielęgnacji poszczególnych roślin

Koszt: 2 zł netto za m2 powierzchni działki, stawka minimalna 1500 zł netto przy ogrodach mniejszych niż 750m2, ogrody powyżej 2000m2 – wycena indywidualna