Studnie betonowe, kręgi do studni, dreny, systemy kanalizacji - BrukWorld

Systemy kanalizacyjne studnie betonowe

 

Oferowane przez firmę Bruk-Bet studnie kanalizacyjne mają bardzo szeroki zakres zastosowań. Sprawdzają się we wszystkich typach kanalizacji opadowych, sanitarnych a także ogólnoprzemysłowych. Idealnie pełnią funkcję studni przelotowych, rozgałęzionych, wpustowych, rewizyjnych itd.. W naszym asortymencie znajdziesz elementy przeznaczone do wykonania studni typu „U”. Nasze studnie kanalizacyjne składają się z elementów wysokiej jakości dzięki temu spełniają następujące wymagania techniczne:

  1. Wytrzymałość na zgniatanie kręgów, obciążenie niszczące Kl >30 kN/m.
  2. Wytrzymałość na pionowe obciążenia zgniatające elementów redukcyjnych i przykrywających:
    •  obciążenie próbne dla elementów żelbetowych > 120 kN,
    • pionowe obciążenie zgniatające >300 kN.
  3. Wodoszczelność badana pod wewnętrznym ciśnieniem hydro-statycznym 0,5 bar, w czasie 15 minut dla pojedynczych elementów pionowych, zestawu elementów połączonych oraz złącza między elementem studzienki, a przyłączoną rurą lub kształtką – brak przecieków i nieszczelności podczas badana.

Elementy studni kanalizacyjnej

Kręgi betonowe

Kręgi pośrednie KU to elementy przeznaczone do budowy komory roboczej studni. Są to tzw. studnie szczelne typu “U” co oznacza, że uszczelnienia połączeń międzykręgowych dokonuje się za pomocą specjalnych uszczelek.
Kręgi oferowane są w 3 podstawowych średnicach wewnętrznych: 1000 mm, 1200 mm oraz 1500 mm.
Posiadają 4 podstawowe wysokości: 250, 500, 750 i 1000 mm. Taki zakres wysokości umożliwia optymalne zaprojektowanie studni o z góry ustalonej wysokości. Stosuje się zasadę żeby tak dobierać elementy studni aby połączeń międzykręgowych było jak najmniej.
Wszystkie kręgi wyposażone są dodatkowo w stopnie złazowe.

Pokrywy na kręgi

Płyta pokrywowa typu “U” to żelbetowy element służący do pokrycia studni. Na płycie spoczywa właz żeliwny oraz, w razie potrzeby, odpowiednie pierścienie wyrównawcze. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek (system “u”, podobnie jak poszczególne kręgi między sobą). Płyty produkowane są z otworami okrągłymi o średnicy 625 mm usytuowanymi mimośrodowo.
Występują w 3 średnicach zew 1240, 1470 i 1800 mm, które pozwalają przykryć kręgi o średnicach wew. odpowiednio 1000, 1200 i 1500 mm.

Zwężki redukcyjne

Zwężki redukcyjne typu “U” są kręgami, które redukują średnice komory studni (1000 lub 1200 mm) do średnicy 625 mm. Na zwężce, którą pokrywamy studnię, spoczywają w razie potrzeby pierścienie wyrównawcze oraz właz kanałowy. Zwężki jako zwieńczenie studni zastępują płyty pokrywowe. Fabrycznie wyposażone są w dwa stopnie.

Uszczelnienia, uszczelki klinowe

Uszczelka klinowa SD służy do stworzenia szczelnego połączenia między poszczególnymi kręgami, elementami studni. W celu ułatwienia montażu, a tym samym zabezpieczenia własności uszczelniających, należy dodatkowo stosować pastę poślizgową.

Pierścienie wyrównujące

Pierścienie wyrównujące PW są przeznaczone do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego względem poziomu jezdni lub gruntu. W powierzchni utwardzonej poziom górnej powierzchni włazu powinien być równy z tą powierzchnią. Natomiast na terenach zielonych poziom górnej powierzchni włazu powinien być usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnią terenu. Pierścienie wyrównujące występują w pięciu wysokościach: 60, 80, 100, 150 i 200 mm.

Podstawa wpustu

Wpusty uliczne to szczelne studzienki o średnicy wewnętrznej 500 mm. Ich głównym zadaniem jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych nawierzchni i i odprowadzenie ich do studni kanalizacyjnych. Występują w dwóch podstawowych wysokościach 500 i 750 mm. Bardzo często są stosowane jako niewielkie studzienki w ogrodach, np. pod wodomierze czy elementy systemów nawadniania.

 

Kręgi wpustu

Kręgi wpustu o średnicy 500 mm to elementy przeznaczone do budowy komory roboczej wpustu ulicznego. Występują w trzech wysokościach: 500, 750 i 1000 mm. Szeroki zakres wysokości pozwala na zaprojektowanie wpustu o z góry ustalonej wysokości.

Pasta poślizgowa

Pasta poślizgowa stosowana razem z uszczelką klinową SD służy do bezpiecznego i szczelnego łączenia poszczególnych elementów studni. Ułatwia montaż. Sprzedawana jest w opakowaniach po 5 kg.

Kompletna studnia na specjalne zamówienie
Istnieje możliwość zamówienia całej, kompletnej studni, na specjalne zamówienie. Możliwość produkcji oraz wycena przygotowywana jest wówczas na podstawie dokładnego rysunku technicznego przesłanego przez klienta. Cena jest podawana za całą, kompletną, studnię, a nie za poszczególne jej elementy osobno. Każde takie zamówienie jest uzgadniane indywidualnie z klientem.